TCMB’den bankalara yumuşama sinyali

Merkez Bankası’nın (TCMB) üst düzey bankacılarla gerçek­leştirdiği toplantıda, kur ko­rumalı mevduat (KKM) baş­ta olmak üzere, son dönemde uygulamaya alınan birçok dü­zenleme ile sektörde yaşanan sorunlar gündeme gelirken; bankacılar belki de ilk kez dü­zenlemelerde yumuşama talep­lerine olumlu geri dönüş aldı.

TCMB Başkan Yardımcı­sı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel mü­dür yardımcıları Salı günü ak­şam saatlerinde bir araya geldi. Toplantıda genel değerlendir­me yapılırken, bankacılık sek­törünün talepleri de ele alındı. Katılımcılar önümüzdeki haf­talarda benzer toplantıların daha üst düzeyde devam edebi­leceğini söyledi.

Konuyla ilgili görüş veren toplam üç bankacı da “istişare ile devam edilmeli”, “seçim ön­cesi alınan ek kararlar yumu­şatılabilir”, “son dönemde sis­temden artan döviz çıkışının geri dönüşü için de hazırlık ve teşvik çalışması yapılmalı” gibi birçok örnekte taleplerine “ne­den olmasın, üzerinde çalışa­lım” yanıtı aldıklarını söyledi.

Toplantı ile ilgili bilgi veren bir toplantı katılımcısı, “İçe­rik olarak daha önceki top­lantılardan farklı havada ger­çekleşti. TCMB genel değer­lendirmeler yaptı, bankaları dinledi. Düne kadar genellik­le taleplerin kabul görmediği, aksine istişare olmadan ceza­landırma içeren yeni uygula­maların başladığı bir yapı var­dı. Bu toplantıda ise KKM’de mevduatın para birimi dağılı­mında seçim öncesi getirilen ek yükümlülüklere ilişkin sek­tör endişelerini ve en azından ek oranlardan vazgeçilmesi is­teğine ‘neden olmasın’ yanıtı­nı aldık” diye konuştu.

Kabinede Şimşek’in adı kesin gibi

Piyasalar, kesinleşmeyen se­çim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politika­larında bir değişim yapıp yap­mayacağına odaklanmış du­rumda. Dolayısıyla bankacılar dünkü toplantının ardından yumuşama mesajlarını kabine sonrası tekrar detaylandırmak istiyor. Erdoğan’ın Pazar günü yapılan seçim sonrasında Cu­ma günü hem milletvekilleri­nin hem kendisinin yapacağı yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç Cu­martesi günü kabineyi açıkla­ması bekleniyor. Reuters’a bil­gi veren üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bu­lunan Mehmet Şimşek’in yer almasının neredeyse kesin ol­duğunu söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir