Ticaret Bakanlığı’ndan Reklam Kurulu açıklaması

 

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu ve Kurul tarafından alınan kararlarla ilgili vatandaşlarımızı yanlış yönlendirici nitelikte, kötü niyetli açıklama ve görüşlere yer verildiği görülmektedir.

Reklam Kurulu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca kendisine verilen yetkiyle, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmekte ve tüketicilerin sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının, reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla zedelenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, tüketici örgütleri de dahil sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği ve tüm paydaşların eşit temsil edildiği bir yapı olarak, iyi bir yönetişim örneği sergilemektedir. Reklam Kurulu, tüketiciler, ilgili kurum ve kuruluşlar veya rakip firmalar tarafından yapılan tüm başvuruları herhangi bir ayrım gözetilmeksizin incelemektedir. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, 6502 sayılı Kanun’da ön görülen durdurma cezası ve idari para cezası yaptırımları Kabahatler Kanununda yer verilen “işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulması” ilkesine uygun olarak birlikte veya ayrı ayrı uygulanmaktadır. Reklam Kurulu kararları idari yargı denetimine tabi olup, davaya konu edilen kararlar, %95’in üzerinde bir oranla mahkemelerce hukuka uygun bulunarak onanmaktadır.

Bu kapsamda, kasıtlı bir biçimde sosyal medya paylaşımlarında detaylarına yer verilmediği görülen ve 11.06.2024 tarihli 346 Sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan Kurul kararında, söz konusu reklamda yer verilen “Gerçek atıştırmalık” ifadesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz’un 35 inci maddesi hükmüne uygun olmadığı hususuna yer verilmiş ve Kanunla belirlenen idari yaptırım kararı Reklam Kurulu’nda oy birliğiyle alınmıştır. Söz konusu Kurul kararına ve Kurul tarafından verilen diğer kararlara https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kurulu-kararlari adresinden ulaşılabilmektedir.

Diğer taraftan, bazı sosyal medya hesapları tarafından yönlendirildiği görülen yorumlarda dile getirilen Kurul kararlarının objektif olmadığı ve taraflı karar alındığı hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Anılan reklamda, reklam verenin savunucusu konumunda olduğu açıkça anlaşılan ve geçmişte ticari iş ilişkisi bulunan hesap sahibi kişi tarafından bugüne kadar Bakanlığımıza çok sayıda başvuru yapılmış ve birçoğuna ilişkin yaptırım uygulanmıştır. Ancak, bu hesap veya kişinin Reklam Kurulu tarafından haberdar edilmesine rağmen başvurularının sonucunu tüketicilerimiz ile aynı şekilde paylaşmadığı, bazı kararları tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde çarpıtarak paylaştığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu yorumlarda lehine karar verildiği iddia edilen firmayla ilgili olarak geçmişte Reklam Kurulu tarafından onlarca aleyhte karar alınmış ve idari para cezaları da dahil gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu gerçek de Reklam Kurulu kararlarının adil ve objektif olduğunu açıkça göstermektedir.

Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacına yönelik olarak dijital mecralardan ürün ambalajlarına, pazaryerlerinden açık hava reklamlarına, her türlü mecrada yayımlanan reklam ve ilanlar ile ticari uygulama Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yakından ve hassasiyetle ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin takip edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx