Sıhhat Bakanlığı 1356 işçi alımı başvurusu ne vakit, nasıl yapılacak?? 1356 engelli daima personel alımı kaideleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında “temizlik görevlisi” olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli daima personel alımı yapılacak. İşte hususla ilgili merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT, NASIL YAPILACAK? 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, adaylar müracaatlarını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Müracaatlarda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen takımlardan sırf bir iş yerine müracaat yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 İŞÇİ ALIMI KURALLARI NELERDİR?

Personal alımı ilanına müracaat yapacak adaylarda aranan kurallar şu halde:

  1. 2527 sayılı Kanun kararları gizli kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullarını taşımak.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak.
  4. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
  5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular müracaat yapabilecektir).
  6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen dokümanlara son müracaat tarihi itibariyle sahip olmak.
  7. Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.