Erdoğan: Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü meselelerini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet merasimine katıldı.

Konuşmasında İbn Haldun Üniversitesi’nin birinci mezunlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

– Kuruluşunun üzerinden kısa bir müddet geçmesine karşın üniversitemiz, bünyesindeki 6 fakülte, 12 kısım, 2 enstitüsü ve sahip olduğu toplam 1701 öğrenciyle iftihar verici bir düzeye ulaşmıştır. Milletlerarası öğrenci, lisansüstü öğrenci, tam burslu öğrenci oranları bakımından birinci sırada yer alan İbn Haldun Üniversitemiz, gençlerimiz tarafından en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarımızdan biridir.

‘TÜRGEV ÇATISI ALTINDA…’

Bu muvaffakiyetin gerisinde 1996 yılında şahsen kurucuları ortasında yer aldığım İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfıyla başlayan bir uğraş vardır. Daha sonra Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa ismiyle TÜRGEV ismini alan bu çatı altında yürütülen çalışmaların ulaştığı noktalardan biri de İbn Haldun Üniversitesidir. Kendi alanında ülkemiz hudutlarını aşıp memleketler arası bir marka haline gelen bu vakfımız, merkezine nitelikli, eğitimli, özgüven sahibi insanı yerleştiren bir medeniyet gayreti vermektedir.

-Eğitim öğretim şayet bir medeniyet davasından beslenmiyorsa tek başına insanı ve toplumu fıtrata uygun istikamete yönlendiremez. TÜRGEV’in ve onun etrafında şekillenen yapıların gayesi, kendi milletimizden başlayarak tüm insanlığı günün meselelerine karşılık verecek ve geleceğin muhtaçlıklarını karşılayacak donanıma sahip kılmaktır. Üniversitemizin ismini, kendi kavramıyla ümran ilminin, bugünkü tanımıyla sosyolojinin kurucusu İbn Haldun’dan alması işte bu türlü bir yaklaşımın eseridir.

– Fikri temelden mahrum bir kalkınma uğraşı, insanlığı ekonomik olarak varlıklı kılsa da gönül çoraklığının hakim olduğu belirsizliklere mahkum eder. Maddi imkanlar bakımından tahminen de tarihin en müreffeh periyodunda olmasına karşın, insanlığın bir müddettir yaşadığı derin sancıların gerisinde işte bu hakikat vardır. Karşımızdaki tablo, insanlığın geleceğine istikamet verecek yeni bir değişimin eşiğinde bulunduğumuza işaret ediyor. Yeni teknolojilerin tesiriyle baş döndürücü bir sürate ulaşan bu değişim süreci, memleketler arası bağlantılardan iktisada, aile ve toplum yapısına kadar her alanda insanlığı yeni sınamalarla karşı karşıya bırakıyor.

– Önümüze her biri başka kıymete sahip tehditleri ve fırsatları birlikte çıkaran bu kritik süreci kendi inanç ve kültür değerlerimizle bütünleştirerek tarihi bir avantaja dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde iklim değişikliğinden gelir dağılımındaki bozulmaya, giderek artan global göçten toplumsal sistemin yine biçimlenen yapısına kadar pek çok alanda yüzleştiğimiz sınamalardan muvaffakiyetle çıkamayız. Kelamını ettiğimiz tüm bu tehditlerin ve fırsatların merkezinde, gençlerimizin, hasebiyle da onların eğitim öğretimlerinin yer aldığına inanıyorum.” (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.